Sportovní kurz 2023

   Sportovní kurz patří na naší škole k nejoblíbenějším událostem a naši absolventi na něj vzpomínají ještě dlouhé roky po ukončení studia. Postupně došlo k rozsáhlé obměně sportovních disciplín, abychom novými a netradičními sporty nahradili aktivity, které mohou naši žáci provozovat ve škole. Studenti si vždy jeden půlden vyzkouší: střelbu ze vzduchovky, horolezectví, flagfootball, frisbee discgolf, zdravotní tělesnou výchovu, softball, tenis, cyklistiku, beachvolejbal a vodáctví.

   Studenti při svém osobním volnu hojně využívali všech sportovišť, na kterých hráli: badminton, beachvolejbal, volejbal, petangue, fotbal, stolní tenis a mnoho dalších.

   Bohužel jedinou kaňkou na sportovním kurzu bylo počasí, aby nám pršelo skoro celý týden to za celou dobu trvání tohoto kurzu nepamatujeme. Tímto chválím všechny naše studenty za přístup k celému kurzu.

   Bohužel vše krásné brzy končí a nezbývá se těšit na další kurz, který tyto studenty čeká ve třetím ročníku.