Stavaři v terénu

Ve druhé polovině dubna navštívili studenti oboru Pozemní stavitelství stavbu parkovacího domu, kterou realizuje poblíž autobusového nádraží v Příbrami firma Metrostav. Hlavním cílem bylo seznámit se se stavební realizací tzv. na vlastní kůži. Studentům tak byl díky vstřícnosti vedoucích pracovníků zmiňované stavby představen jednak projekt celkového uspořádání objektu, ale i dílčí části základové konstrukce vznikající stavby. Již nyní se těšíme na další návštěvu tohoto staveniště (předběžně naplánovanou na červen), kdy by budovaný objekt měl pokročit do dalšího stadia výstavby.

Ing. Václav Svoboda