Strojaři v jaderné elektrárně Temelín

Omezení plynoucí z pandemie COVID-19 ustoupila a my se tak mohli po několika letech vrátit na místo činu – do jaderné elektrárny Temelín na exkurzi. Do jižních Čech vyrazila třída 3.SP, doplněna o žáky třídy 4.SP. Úvod exkurze byl tradičně v místním infocentru, které je umístěno v renesančním zámečku Vysoký Hrádek.

Velmi pěknou inovací výkladu byla virtuální realita, díky které jsme si mohli prohlédnout halu s jaderným reaktorem nebo vnitřek chladící věže. Záběr byl efektně pořízen dronem, který se pohyboval z útrob věže směrem nad ni.

Následovaly nezbytné přísné bezpečnostní procedury, tzn. namátková dechová zkouška na alkohol, kontrola osobních věcí rentgenovým skenerem, kontrola „osobní radiace“ a potom již nic nebránilo vstupu do areálu samotné elektrárny. Prohlédli jsme si halu, kde je turbogenerátor, tedy turbína s generátorem elektrické energie. Zajímavé je zde uložení skříně turbíny a odstínění generovaných vibrací z provozu turbíny do okolní stavby.

Dalším velmi zajímavým místem prohlídky byl cvičný velín, kde se cvičí dispečeři primárního a sekundárního okruhu ve zvládání řešení různých neočekávaných provozních situací. Paní průvodkyně byla schopna velmi poutavě a fundovaně zodpovědět zvídavé otázky žáků.

Prohlídka se nám nakonec časově protáhla více, než bylo plánováno a do Příbrami jsme se vrátili kolem patnácté hodiny.

Ing. Ondřej Stehlík

Žáci třídy 3.SP

Exkurzi doplnila část žáků z třídy 4.SP

STR