Klub mladého diváka

Také v letošním školním roce mají žáci možnost přihlásit se do KMD. 

Divadlo v Příbrami nabízí žákům 3 divadelní představení za 240Kč.

Pražská divadla –  3 představení v různých pražských divadlech za 400Kč.

Žáci se mohou přihlásit v kabinetě ČJL u Mgr. L. Pudilové