Adaptační kurz 2022

   Září školního roku 2022/2023 bylo v rámci možností, po posledních dvou letech, zpátky v tradičních kolejích, na které jsme byli zvyklí před dobou covidovou. K tradičnosti naší školy již patří adaptační kurz prvních ročníků, kde se snažíme, aby se naši nejnovější žáci seznámili se svými spolužáky a vyučujícími, se kterými se budou setkávat v průběhu svého studia na naší škole. Na kurz jezdíme dlouhodobě do areálu v Hrachově, který ovšem za poslední dva roky prošel velikými změnami k lepšímu, co se týče vybavení a rekonstrukce celého objektu.

   Letošní ročník byl rekordní v počtu studentů, kteří se kurzu zúčastnili. Sčítadlo počtu se zastavilo na hranici 150 + 13 dozorujících učitelů. Takto velký kolos vyrazil v pondělí 5.9. směr Hrachov. Po ubytování , seznámení se s pravidly a místem pobytu nás po obědě čekaly aktivity zaměřené na seznamování a kooperaci. Večerní zaměstnání jsme vyplnili sportováním a procházkou po okolí.

   Úterní dopoledne se neslo v aktivitách zaměřených na důvěru, kooperaci a přípravu na mezitřídní soutěže. Odpoledne nastal opravdový boj v dobrém slova smyslu, kdy se všichni žáci plně věnovali svým disciplínám, aby získali co nejvíce bodů pro svou třídu. Toto snažení pak vyvrcholilo mezitřídní štafetou. Nejvíce bodů letos vybojovala třída 1.PB.

   Večer jsme vyhlásili výherce jednotlivých disciplín a celkové pořadí mezi jednotlivými třídami. Krásný letní večer jsme si zpříjemnili večerním ohněm, při kterém jsme si opekli buřty a chleba.

   Středeční ráno už se pak neslo pouze v duchu úklidu, loučení a hodnocení. Za sebe mohu říci, že letošní kurz patří mezi ty nejvydařenější, nebyl narušen žádným větším prohřeškem, nebo zdravotním omezením.

   Každý z účastníků má vždy šanci ukázat se všem v tom nejlepším světle a doufáme, že ji využije. Většina žáků vyrazila ze startovní čáry do čtyřletého “závodu” tou správnou nohou a snad si i našla spolužáky, kteří jim pomohou překonat možné překážky a budou s nimi prožívat hezké chvíle v cíli. 

   Ještě jednou bych rád poděkoval všem kolegům, kteří se kurzu zúčastnili z velké části na úkor svého volného času a přistoupili k němu aktivně, jak je na naší škole zvykem a stejně tak i všem žákům, kteří už takto brzo nasáli ducha naší školy svým přístupem.

Mgr. Filip Troch