Milá návštěva z Austrálie

Dne 28.6. naší školu navštívil absolvent oboru : Otvírka a těžba rudných ložisek z roku 1955 Ing. Pavel Kohout. Návštěva byla plánována již před dvěma lety, ale bohužel pandemie  Covidu oddálila toto setkání.  Součástí návštěvy byla prohlídka prostor i ukázka soudobého moderního vybavení především v oblasti IT, robotiky a 3D tisku. Dále ředitel školy provedl milého hosta po původních prostorách, kde znovu ožily vzpomínky na dobu studia v těžkých časech 50. a 60 let. Ing. Pavel Kohout zavzpomínal na dobu své emigrace i těžké začátky ve svobodné Austrálii, kde se postupem času vypracoval na jednoho z nejuznávanějších odborníků v oblasti těžby a práce s výbušninami včetně podmořských odstřelů a kde dodnes žije s celou svojí rodinou.

Návštěva byla zakončena krátkým setkáním s pedagogickým sborem a předáním pamětního znaku školy a několika upomínkových předmětů. Společně jsme zavzpomínali na tehdejší profesorský sbor i na řadu úspěšných spolužáků z absolventského ročníku 1955.

Bylo nám velkým potěšením sledovat nadšení a vřelý vztah Pavla Kohouta k naší škole i jeho  životní optimismus  podpořený letitými zkušenostmi.