Výběrový kurz 3. ročníků 2022

   Vyvrcholením déletrvajících sportovních aktivit na SPŠ Příbram je bezesporu výběrový kurz 3. ročníků v samotném závěru školního roku.

   Je organizován jako dobrovolný čtyřdenní vodácký kurz s nocováním ve vodáckých kempech ve vlastních stanech. Počet účastníků letos nebyl nijak omezován, přihlásilo se 27 vodáků, z toho 1 dívka.

    Protože se v loňském roce nekonal sportovní kurz 2. ročníku, kde se žáci seznamují se základy vodáctví, tak převážná většina neměla s vodou žádné zkušenosti.

   Letos jsme zvolili jako nejvýhodnější lokalitu řeku Vltavu a úsek z Vyššího Brodu do Boršova.

   Je to krásná část po přírodní, sportovní i kulturní stránce a má dostatek různě obtížných jezů, které prověří vodáckou zdatnost. To se ukázalo na jezu v Českém Krumlově, který zvládly bez zvrhnutí pouze posádky dvou lodí.

   Z kulturních perel  této oblasti je třeba zmínit Vyšebrodský klášter, hrad Rožmberk (všichni absolvovali prohlídku hradu), Český Krumlov, klášter Zlatá Koruna a zřícenina hradu Dívčí Kámen.

   Letošní kurz lze považovat za jeden z nejzdařilejších. Nejen proto, že žáci byli bezvadní, ale také nám vyšlo nádherné počasí. 

   S vodáckým pozdravem AHOJ se těšíme na další sezónu.

Mgr.Vladimír Karel