Strojaři a 3D tisk

Žáci oboru Strojírenství používají běžně při studiu 3D tisk. To však neznamená pouhou obsluhu 3D tiskárny, ale zejména kompletní konstrukci předmětů pro tisk ve 3D modelovacím software. Ukázky prací (nůžkový zvedák, ruční vrtačka a chladící věž) můžete vidět na přiložených fotografiích.

STR