Výuková videa učitelů

V nelehké době karantény jsme pro žáky natočili několik video lekcí a pozdravů ze školy. Další studijní materiály samozřejmě žákům zasílají jejich vyučující prostřednictvím systému Bakaláři. Doufáme, že pomůžou a potěší.

Katedra geologie

Úvod do organické chemie – 1. ročníky – Mgr. Barbora Štětinová

 

Katedra strojírenství

Diagram železo – karbid železa – obor Strojírenství – Ing. Jan Rozhoň

 

Tlakové nádoby – 2. SP – Stavba a provoz strojů – Ing. Václav Benda

 

CAD 3.SP – Ing. Ondřej Stehlík

 

Vtokový kanál formy – CAM 3.SP – Martin Vacek

 

 

Katedra elektrotechniky

Karnaughovy mapy – 1. ročníky oboru Elektrotechnika – Ing. Roman Kabát

 

Etalony pro elektrotechnická měření – Ing. Josef Novotný

 

Normy pro elektrotechnickou dokumentaci pro 1.EP a 1. ES – Ing. Rudolf Klusal

 

Základy HTML pro 3.EM – Ing. Martin Švejda

 

Katedra stavitelství

1. ročníky oboru Stavebnictví – Beton – Ing. Eva Kuchařová

 

1. – 3. ročníky oboru Stavebnictví – Konstrukční cvičení – Ing. Eva Turská

 

Výpočet vnitřních sil na staticky určitých nosnících – Stavební mechanika – Ing. František Zikmund

 

Ing. Václav Svoboda

 

Katedra anglického jazyka

Mgr. Tomáš Sláma – 4. ročníky – příprava k maturitní zkoušce

 

Katedra českého jazyka

Jazykový rozbor – 1. až 4. ročníky – Mgr. Jaroslava Lavičková

 

Mgr. Vladislava Humlová

 

Mgr. Lenka Pudilová

 

Katedra matematiky

Úprava kvadratického trojčlenu – Matematika – 1. ročníky – Mgr. Šárka Říhová

 

Jednotková kružnice – Matematika – 2. ročníky – Mgr. Šárka Říhová

 

Fyzika – Optika – Mgr. Jaroslav Kačena

 

Znaménková konvence zmiňovaná ve videu ke stažení zde.

1. ročníky – Ing. Iva Šmídová – Kvadratické rovnice

 

2. ročníky – Mgr. Ivana Hanzíková

 

3. ročníky – Mgr. Ivana Hanzíková

 

Katedra tělesné výchovy

Sportovní zařízení + Teorie a praxe sportu – Mgr. Filip Troch – VOŠ

 

Hokej – Teorie a praxe sportu – VOŠ – Mgr. Roman Vácha