Jaderná elektrárna Temelín

Ve středu 12. 2. 2020 se žáci prvního a druhého ročníku oboru Strojírenství počítačové vydali na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín.

Naše první kroky na místě vedly do infocentra elektrárny, které se nachází v prostorách zámečku Vysoký Hrádek. Zde je umístěno několik zajímavých expozic, které se týkají jaderné energetiky. Pro první skupinu začal program exkurze fundovanou přednáškou paní průvodkyně, kdy jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací z výstavby i samotného provozu elektrárny. Velmi pěkná byla ukázka mlžné komory pro měření radioaktivního pozadí.

Poté se obě skupiny vystřídaly a následovala prohlídka samotné elektrárny. Zde jsme dostali informace k provozu chladicích věží a prohlédli si turbogenerátorovou halu. V hale je velmi zajímavé řešení tlumení vibrací, které přecházejí při provozu turbíny do konstrukce stavby haly. Dále jsme se zastavili u simulátoru řídící místnosti, kde paní průvodkyně popsala přípravu a samotnou práci operátorů jaderného i nejaderného okruhu.

Během celé prohlídky jsme se mohli přesvědčit o velmi propracovaných bezpečnostních opatřeních, které posilují důvěru v provoz elektrárny.

V odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět do Příbrami.

Ondřej Stehlík