Než začneme stavět…

Každý správný stavař se musí orientovat nejen v technických zásadách pro navrhování a výstavbu, ale i v legislativě s oborem související. Aby jsme si přiblížili právě tu legislativní problematiku, vydali jsme se se studenty 4. ročníků stavebního oboru na MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování.

V první části nás Bc. Vojtěch Vaverka, vedoucí odboru územního plánování, seznámil se všemi stupni územně plánovací dokumentace, od té celostátní až po regionální a vysvětlil, jaký je význam územního plánování. Poté jsme se sešli nad územním plánem města Příbram a ukázali si například trasu plánovaného obchvatu města a dozvěděli se jak náročný je celý proces, než může započít samotná výstavba.

Druhou částí nás provedla Ing. Dana Buchalová. Zabývali jsme se zde postupy územního a stavebního řízení. Nejprve samotným zákonným postupem, potřebnou dokumentací a následně nejčastějšími důvody, proč se tento proces může protáhnout i o několik měsíců.

Přínos této besedy je nejen do výuky a profesního života, ale i do života soukromého.

Ing. Eva Kuchařová

83140992_521715388690441_5837839743382978560_n83121435_160492751915732_856571419767603200_n83615011_800426730433524_300170896335699968_n83288369_844186076003659_5662719697498406912_n