Prezentace předního dodavatele stavebních výrobků

V pondělí 13.1.2020 se v prostorách naší školy uskutečnila odborná přednáška, které se zúčastnili studenti 2. a 3.ročníků oboru Stavebnictví. Přednášejícím byl zástupce firmy Xella, tj. předního dodavatele komplexního stavebního systému z pórobetonových dílců Ytong.  Posluchačům byly poskytnuty především základní informace o výrobním sortimentu zmiňované firmy a zásadách projektování a aplikaci vyráběných prvků – tj. především zdících komponentů a stropního systému. Tuto přednášku lze hodnotit jako velice zdařilou, jelikož každý z přítomných studentů se mohl seznámit jak se správným (doporučeným) řešením stavebních konstrukcí, tak i s chybným využitím pórobetonových dílců na konkrétních stavbách.

Ing. Václav Svoboda

IMG_1096

IMG_1095IMG_1097