UKÁZKA PRACÍ Z ATELIÉROVÉ TVORBY

I méně pozorný návštěvník budovy “C” naší školy musel zaznamenat zásadní změnu – chodba ve 2.NP se zaplnila modely budov, mnohdy netradičních tvarů. Nabízí se otázka – kdo je vytvořil? Odpověď je zcela jednoduchá. Autory jsou studenti 4. ročníku oboru Stavebnicví, kteří se touto formou snaží představit své návrhy objektů občanské vybavenosti v hmotové podobě.

Vystavená “dílka” vznikala ve výukových hodinách předmětu Ateliérová tvorba, čemuž předcházelo několik důležitých činností:

–   seznámit se podrobněji s typologií těchto objektů (návrhovými zásadami)

–   načerpat dostatečnou inspiraci vyhledáním skutečně realizovaných referenčních staveb

–   nalézt vhodnou lokalitu pro umístění navrhovaného objektu (při respektování územního plánu)

–   řešit konkrétní návrhy provozních schémat, dispozičního uspořádání, dílčích stavebních konstrukcí a samozřejmě celkový vzhled – to vše se závěrečným výstupem formou prezentace

Ve zmiňovaných prostorách tak naleznete např. modely mateřské školy, ubytovacího zařízení, administrativní budovy, obchodního centra, zázemí sportovního klubu a jiných zajímavých staveb, jejichž úroveň můžete osobně posoudit … spuštěno by mělo být i facebookové hlasování o nejlepší exponát.

Proto neváhejte a přijďte se podívat na návrhy budoucích stavařů.

Ing. Václav Svoboda

IMG_1045IMG_1046IMG_1048IMG_1051IMG_1050IMG_1047IMG_1052IMG_1053IMG_1054

IMG_0999

IMG_1002

IMG_1004

IMG_1001

IMG_1003

IMG_1007IMG_1042IMG_1039IMG_1013IMG_1011