Odborné strojařské exkurze

Exkurze do společnosti MUBEA Žebrák

 

14. 11. 2019 uskutečnil 3. ročník oboru počítačové strojírenství odbornou exkurzi  do společnosti MUBEA Žebrák. V rámci prohlídky provozů si žáci mohli ověřit teoretické znalosti ze strojírenské technologie – tváření kovů. Exkurze byla ze strany studentů i pedagogického doprovodu hodnocena velmi pozitivně.

Zároveň chceme touto cestou poděkovat společnosti MUBEA za zajištění bezplatné dopravy na exkurzi.

 Exkurze do společnosti PISTON RINGS Komárov

 

Dne 21. 11. 2019 se uskutečnila v rámci vyučování strojírenské technologie  odborná exkurze 2. a 1. ročníku oboru počítačové strojírenství do provozů společnosti PISTON RINGS Komárov. Studenti si mohli prohlédnout provoz jak obrobny, tak i slévárny. Velmi oceňovali možnost v praxi si doplnit své teoretické znalosti z oblastí slévání kovů, tepelné úpravy kovů a obrábění popř. kontroly.

 

01

 

Zapsal PaedDr. Jan Rozhoň

 

Strojaři v Plzni

 

Ve středu 4. 12. 2019 se žáci tříd 2.SP a 3.SP oboru Strojírenství počítačové zúčastnili exkurze do firem Doosan Škoda Power s. r. o. a ŠKODA JS a. s. Obě firmy sídlí v areálu bývalé Škody Plzeň.

V prvně jmenované společnosti jsme získali zajímavé úvodní informace o konstrukci a provozu parních turbín od založení společnosti v roce 1904 do současnosti. S průvodcem jsme následně prošli místa výroby, repasí a oprav těchto složitých energetických zařízení. Zajímavé bylo stanoviště svařování částí hřídele statoru a dále montáže lopatek. K vidění byla také specializovaná měřidla s mikrometrickou hlavicí pro měření velkých průměrů.

V této společnosti je výrazně vyšší podíl kancelářských pracovníků vůči pracovníkům ve výrobě. Je to dáno velkým záběrem nevýrobních činností – konstrukce turbín, nákupní a kooperační činnost a samozřejmě také globálními obchodními aktivitami.

V polovině návštěvy jsme se s vedoucím marketingového oddělení firmy ŠKODA JS a. s. vydali na prohlídku výrobní haly této společnosti. Zde nás na první pohled upoutaly velkoryse dimenzované rozměry haly. Hala byla totiž postavena na počátku 80. let minulého století, kdy se v ní plánovala výroba jaderných reaktorů typu VVER.  Z těchto plánů sešlo, hala zůstala a bylo nutné se přeorientovat na jiný výrobní program. Tím se stala výroba kontejnerů pro uskladnění vyhořelých palivových tyčí jaderných reaktorů. Tato rozměrná a výrobně zajímavá zařízení bylo možné si na místě detailně prohlédnout.

Pro žáky naší školy měla exkurze přínos ve skutečnosti, že navštívili provozy, kde se vyrábí rozměrná složitá zařízení s důrazem na vysokou přesnost. Není to běžný typ výroby a děkujeme za možnost podívat se „na místo činu“.

 

02

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Zpracoval  Ing. Ondřej Stehlík