Průmyslovka opět na medailových pozicích

Dne 4.11. 2019 se uskutečnila konference v obnovených Pražských lázních v sousedství Úřadu vlády ČR s  programem týkajícím se odborného vzdělávání ve Středočeském kraji. Několik příspěvků zaznělo od nejvýznamnějších a největších zaměstnavatelů v našem regionu. Hlavním tématem pak byla perspektiva a vývoj odborných, technických profesí ve smyslu předpokládaného vývoje směrem k automatizaci, elektronizaci  a robotizaci a jeho porovnání se současným stavem a nabídkou. Několik příspěvků zaznělo od zástupců vysokého technického školství.

Součástí konference bylo předání výsledků ankety nejvýznamnějších zaměstnavatelů spolu s oceněním středních škol, které jsou těmito subjekty vnímány jako školy, které dodávají na trh  nejkvalitnější absolventy.

Naše škola se pak umístila na třetím místě ve Středočeském kraji. Po druhém místě z loňského roku je potěšující, že výsledky vzdělávání  v našich oborech jsou takto opakovaně vysoce hodnoceny odbornou veřejností i našimi sociálními partnery.

19-11-12-Kraj 2místo-male
19-11-12-Kraj 2místo-male