ROBOSOUTĚŽ ČVUT – finále

V pátek, 14. 12. 2018 jsme se účastnili finálního kola Robosoutěže na ČVUT v Praze. Ve finále se setkali nejlepší soutěžící z dřívějších předkol. Konkurence byla velká. I přes velkou snahu se nám nepodařilo probojovat do předních pozic. Avšak ze soutěžení proti takovéto konkurenci jsme si odnesli spoustu zkušeností a pár zajímavých nápadů do příštích soutěží. <Student 3. Ročníku>

Cílem soutěže bylo postavit robota z robotické stavebnice LEGO, který se bude samostatně pohybovat po hrací ploše – bludišti ohraničeném mantinely a přitom projede co nejvíce uliček. Průjezd bludištěm byl ztížen nahodile se pohybujícími překážkami a omezen časem 90 sekund. Sestavení robota a jeho naprogramování, aby samostatně projel bludištěm a co nejméně bloudil, je velmi obtížný úkol. Obdivuji naše studenty, kteří dokázali roboty postavit a naprogramovat tak dobře, že se kvalifikovali do finálové části soutěže. Stavbu a programování robotů dělali ve svém volném čase v rámci Robotického kroužku v naší škole. Tyto zkušenosti velmi často uplatní jak při studiu ve škole, tak v praxi po maturitě.                <Josef Řehout, Jiří Zikmund>