„ Od koho je káva? Od žida?“

I tahle známá věta zazněla ve včerejším představení slavné divadelní hry „ Maryša“ v příbramském divadle Antonína Dvořáka.

Všechny čtvrté ročníky zhlédly slavnou hru bratří Mrštíků ve veřejné generálce pod vedením divadelního režiséra Milana Schejbala.

Hra byla záměrně nastudovaná u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa. Ačkoliv se režie držela původního kontextu, jak v jazykovém zpracování, tak i ve využití dobových kostýmů, byla všem srozumitelná.

Žáci se tedy mohli přenést do konce 19. století a seznámit se s tehdejší dramatickou tvorbou. Dobrá zpráva je, že své poznatky mohou využít k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.

V.Humlová

CJL