Vyhláška č. 50/1978 Sb.

Přezkoušení z vyhlášky 50 pro všechny studenty třídy 4EP bez výjimky se koná dne 4.6.2018 v 10:00. Bližší informace před zkouškou na katedře Elektro.

§5 Pracovníci znalí

Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku.

  • Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
  • Není vyžadována praxe na el. zařízeních
  • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

Informace pro veřejnost

Kvalifikaci odborné způsobilosti v elektrotechnice získává absolvent školy oboru Elektrotechnika s libovolným zaměřením.      <JŘ>