Třída 3. EP byla u soudu.

Ve čtvrtek 18.1. 2018 se studenti třídy 3. EP zúčastnili hlavního líčení u příbramského soudu. Jednalo se o trestní řízení, kdy pachateli byl vyměřen trest odnětí svobody na pět let.
Protože hlavním tématem na hodinách ZSV ve třetím ročníku je Právo, určitě tato názorná ukázka o tom, jak funguje naše soudnictví, byla velkým přínosem a obohacením výuky.
Mgr. Lenka Doležalová