Stavařská soutěž po 24

       V pondělí 18.12.2017 se uskutečnila v prostorách naší školy Studentská odborná soutěž oboru Stavebnictví. Že se jedná o tradiční akci, dostatečně vypovídá pořadová číslice u názvu ročníku soutěže – letos to bylo již po 24.

       Pro nezasvěcené je vhodné na úvod připomenout, že úkolem soutěžících (max. 2-členná družstva) je zjistit co nejvíce informací ke zvolenému tématu s ryze stavařskou tematikou, následně je zpracovat do ucelené podoby (fotodokumentace, projektová dokumentace a jiné podklady) a před odbornou porotou odprezentovat … Nutno podotknout, že na zpracování mají studenti cca 2 měsíce (samozřejmě nad rámec výuky – jedná se o dobrovolnou aktivitu) a mohou se poradit s garantem tématu, který jim byl přidělen z řad odborných pedagogů.

       Do letošního ročníku se přihlásilo celkově 20 studentů z oboru Stavebnictví (1. – 4.ročník), ale počet účastníků závěrečných prezentací se nakonec zúžil ) díky různým příčinám na 14 (celkově 8 soutěžních družstev. Lze konstatovat, že úroveň prezentovaných prací byla velmi dobrá, zvláště u účastníků, kteří mohli stavět na zkušenostech z minulých soutěžních ročníků. A jak to vše dopadlo?                           

       1.místo získal Láďa Kříž ze třídy 2.PA s tématem zaměřeným na studii návrhu aquacentra, těsně za ním se umístili Martin Chyba s Honzou Cimburkem (4.PA), kteří seznámili odbornou porotu s postupem výstavby výrobní haly v Příbrami a bronzový stupínek tentokrát patří dvojici ze třídy 2.PB, Ondrovi Šindelářovi a Adamovi Kotalíkovi, s tématem věnovaným nejvyšší budově světa, Burdž Chalífa v Dubaji.

       Na závěr si lze pouze přát, aby účast na příštím, již 25.ročníku, byla ještě větší a s úrovní minimálně takovou, jako letos.

                                                                                                     Ing. Václav Svoboda

7561324