Stavaři navštívili FSv ČVUT v Praze

      Ve čtvrtek 23.11.2017 se studenti třídy 4.PA zúčastnili DOD na Fakultě stavební při ČVUT v Praze. Hlavním cílem této návštěvy bylo získat především co nejvíce informací ke studiu na tamní fakultě, a trochu poznat i prostředí, kde absolventi středních škol rozšiřují své znalosti načerpané v předchozích letech. Účastníkům této akce tak byly postupně představeny nejen formy vysokoškolského vzdělávacího systému, stipendijní programy či možnosti zahraničních stáží, ale i mimoškolní aktivity. Zúčastnění mohli nahlédnout do jednotlivých výukových prostor, kde si mohli vytvořit dokonalou představu o podmínkách poskytovaných pro výuku v ateliéru, kreslírnách či laboratořích. Nutno podotknout, že někteří z našich studentů při loučení s vysokoškolským prostředím měli téměř jasno, jakým směrem by se chtěli ubírat po zdárném složení maturitních zkoušek.

       Na závěr mi nezbývá než popřát všem „čtvrťákům“ mnoho úspěchů v roce 2018. 

                                                                                                                                                                                                            Ing. Václav Svoboda.

A co na to studenti…

Byli jsme na mnoha exkurzích, všechny měly svoje charisma, ale tato byla jiná. Nejen, že jsme byli jako opaření, ale otevřelo nám to oči … pro některé nasátí motivace … za mě osobně to byl nejlepší “výlet”, jaký byl uspořádán za celé čtyři ročníky. Jedná se o školu s nejlepším vzděláním v tuzemsku, které lze získat v našem oboru. Bylo pro mne překvapením, kolik cizinců studuje na této škole … jak nám bylo sděleno: „Tato škola není pouze nejlepší v ČR, ale patří i mezi nejvíce uznávané v Evropě.“

                                                                                                                                                             Cimburek Jan 4.PA

2denotevrenychdvericvut2017

1denotevrenychdvericvut2017