Vodní dílo Orlík

V krásném podzimním ránu, ve středu 27. září 2017, navštívila třída 3.SP ztichlou obec Solenice, kde již nic nepřipomínalo rušnou letní sezónu. Důvodem návštěvy bylo samozřejmě vodní dílo Orlík, tedy prohlídka přehradní hráze a hlavně vodní elektrárny.

Ve vstupní hale nás průvodce seznámil s historií výstavby tohoto největšího vodního díla a poté začala nejzajímavější část prohlídky, vlastní vodní elektrárna. Prohlédli jsme si v plném provozu soustrojí všech čtyř turbín, zabírající několik pater v tělese hráze, dále vtoková potrubí a rozvodnu se soustavou transformátorů. Vše opět se zasvěceným komentářem našeho průvodce.

Prohlídku elektrárny jsme zakončili na vrcholu hráze, na který nás během chvíle vyvezla kabina výtahu. Z koruny hráze jsme ještě shlédli činnost zdvihacího zařízení pro motorové čluny a portálového jeřábu na návodní straně hráze.

Na vlastní oči jsme tak viděli celou řadu unikátních strojů a  zařízení a zajímavých technických řešení.

Za mě 100 %

Martin Vacek