Poznávání tradic a historie

IMG_20170914_084827Začátek nového školního roku je pro první ročníky obzvláště o poznávání a objevování něčeho nového. Své spolužáky, vyučující a prostory pro výuku už měli možnost poznat první týden ve škole a na adaptačním kurzu.

Jelikož naše škola je úzce spjatá s bohatou hornicku tradicí našeho města a zanechává v této historické oblasti na našem území také nesmazatelnou stopu, chtěli jsme, aby se naši noví studenti seznámili i s historií a územím, která jsou s hornictvím spjata.

Ve čtvrtek 14. září se tedy všechny první ročníky vydaly na okružní exkurzi po hornickém muzeu Příbram, které je jedno z nejrozsáhlejších, nejvybavenějších a s nejvíce zajímavostmi v Evropě.

Při odborném výkladu se měli studenti možnost dozvědět o prvních historických zmínkách hornictví na Březových horách, způsobech ražení prvních jam a chodeb, hornických rudách dobývaných na Příbramském okrese, stejně jako o světovém prvenství při dosažení 1 000 hloubkových metrů na dole Vojtěch a také o ve své době největším hornickém neštěstí na světě, které se stalo v dole Marie kvůli neopatrnosti jednoho z dělníků, při kterém zemřeli i studenti naší školy, kteří právě vykonávali praxi.

Velikou atrakcí se jistě stala i vyhlídka na Ševčínské těžební věži, parní stroj s průměrem pístů 80cm a zdvihem 1,8m na Vojtěchu, projížďka hornickým vláčkem a procházka vodní chodbou mezi Vojtěchem a Annou.

Školní rok byl tedy zahájen jak se pro průmku sluší a patří a můžeme snad doufat, že se současní prváci a i jejich starší kolegové neodkloní od hornického odkazu našich předků a bývalých průmyslováků a budou v něm i nadále pokračovat.

Další možností jistě bude druhý říjnový týden, který budou provázet hornické slavnosti a který vyvrcholí slavnostním skokem přes kůži ve středu 11. října v příbramské Sokolovně.

Zdař Bůh