Ocenění nejlepších prezentací v rámci projektu „Prezentace školy nebo studijního oboru“ 2017

Stejně jako v minulých letech vybrala katedra IKT pět nejlepších prezentací, které v rámci projektu „Prezentace školy nebo studijního oboru“ vytvářejí žáci druhých ročníků.
Kvalita odevzdaných prací rok od roku roste a není vždy snadné rozhodnout. Nicméně pro letošní rok již známe vítěze a jejich vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 22. června 2017 v učebně IKT za účasti pana ředitele PaedDr. Tomáše Hlaváče.

Vyhlášené pořadí:

1. místo – Ondřej Albert, 2. EM

2. místo – Filip Krahulík, 2. SP

3. místo – Martin Škach, 2. SP

4. místo – Tomáš Dolejš, 2. EP

5. místo – Dan Kučera, 2. PA

Blahopřejeme nejen vítězům ale i všem ostatním, kteří se projektu věnovali a snažili se vytvořit aktuální a poutavou prezentaci o naší škole, příp. o jednom z našich studjiních oborů.

Katedra IKT

IMG_2437

IKT