Robotický den 2017 – 24.-25.6.

Opět se nám podařilo úspěšně prezentovat naše technické dovednosti v robotických soutěžích, které pořádá Mat-Fyz fakulta Univerzity Karlovy a spolek Robonika. Letos jsme připravili roboty pro dvě soutěže. Bear Rescue Advanced  – Záchrana medvěda, kde je úkolem robota samostatně bez zásahu člověka najít v určeném prostoru hrací plochy plyšovou hračku a přepravit ji do místa cíle. Robot musí být naprogramován tak, aby se samostatně orientoval v hracím prostoru. K orientaci slouží několik čidel, “zrak, sluch, hmat”, jejichž signály zpracuje program, který dává povely motorům a řízení. Právě vytvoření programu pro samostatnou činnost robota je nejvíce kreativní prací našich žáků, kteří mimo to ještě sestavují mechanické části robotů, v tomto případě ze stavebnice LEGO. Druhou soutěží je velmi oblíbený zápas Mini Sumo. Dvojice robotů vybavených silnými motory a přilnavými koly se vzájemně vytlačuje z kruhové plochy. Také v této soutěži, kde na první pohled jde hlavně o hrubou sílu, je dobře vytvořený program strategicky důležitý pro vítězný zápas. Všimněme si názvu celé akce, ve kterém chybí slovo soutěž. Jde zejména o přehlídku robotiky, které se zúčastňují týmy škol, kroužků, klubů a nadšenci pro robotiku, která je dnes v popředí zájmu všech průmyslových odvětví. Žákům naší školy patří obdiv a dík za úsilí, se kterým se robotice věnují jak v rámci řádného vyučování, tak v rámci kroužku Robotika – Financován za podpory města Příbram. Děkujeme vedení školy, které činnost kroužku umožňuje a hlavnímu sponzorovi městu Příbram. <J.Řehout>