Stavaři obsadili 1.místo v celostátní soutěži

       Dne 23.3.2017 se uskutečnil v prostorách Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích již 16.ročník „Celostátní soutěže studentů SPŠS v projektování v grafických programech“.

        Organizátory této akce byly osloveny střední školy s výukou studijního oboru Stavebnictví či Pozemní stavitelství z celé České republiky. Prakticky o účast projevilo zájem 26 škol, z nichž lze jmenovat např. „průmyslovky“ z Kadaně, Liberce, Hradce Králové, Děčína, Havířova, Opavy, Prahy 4, Starého Města, Třebíče, Ostravy, Havlíčkova Brodu, Kladna, Zlína, Ústí nad Labem, Českých Budějovic aj. Zajímavostí byla i účast zástupců ze Slovenska, konkrétně ze SPŠS Žilina a SPŠS Trnava. Každá ze škol měla možnost vyslat na tuto soutěž 2 studenty – celkový počet účastníků činil 52. Naší školu reprezentovali studenti 4.ročníku oboru Stavebnictví, Eliška Poláková a Filip Rajman.

        Úkolem soutěžících bylo vyhotovit na základě zadaných dispozičních schémat, svislých řezů, axonometrie a pohledů část projektové dokumentace stavebního objektu (v úrovni studie) v příslušném měřítku (půdorysy,  svislý řez, 4 pohledy, 3D náhledy) tak, aby bylo možné tuto práci vytisknout na formát A1. Pro tvorbu tohoto soutěžního úkolu mohli studenti využít jakýkoliv grafický program – mezi nejvíce využívané programy patřily ArchiCAD 18, 19, 20 či AutoCAD Architecture 2015.

Nutno zdůraznit, že k vyhotovení výše zmíněné práce nesměli účastníci soutěže využívat žádné technické podklady (nebylo umožněno ani připojení na internet) a doba vyčleněná pro tvorbu tohoto úkolu byla pouhé 3 hodiny (180 minut). Vzhledem k těmto podmínkám je nutné konstatovat, že účastníci soutěže museli absolvovat před konáním této akce jistou přípravu – v období února a března se oba naši zástupci, Eliška Poláková a Filip Rajman, 1x týdně zdokonalovali při pravidelných praktických cvičeních v provádění jednotlivých výkresových částí, kdy byl kladen důraz především na přesnost, ale i rychlost. Nutno konstatovat, že oba jmenovaní tuto přípravu nepodcenili, naopak se věnovali zdokonalování práce v grafickém programu ArchiCAD 18 i ve svém volném čase doma. A právě tomuto faktu lze určitě přisuzovat největší podíl na výtečném umístění, kterého dosáhli námi vyslaní reprezentanti v této soutěži. Filip Rajman zvítězil a Eliška Poláková obsadila v celorepublikové konkurenci skvělé 5.místo, což je doposud nejlepší umístění našich reprezentantů, kterým zároveň navázali i na úspěchy svých předchůdců z minulých ročníků – pravidelně se umisťovat v první desítce.  

        V konkurenci středních škol s ryze stavebním zaměřením, kde opouští každoročně lavice 3 až 4 třídy maturantů a kde je tudíž možnost daleko kvalitnějšího výběru soutěžících, lze tato umístění považovat bezesporu za obrovský úspěch obou našich studentů, oboru, ale i celé SPŠ.

        Na závěr si lze jen položit otázku: Bude mít tento úspěch následovníky? Za obor bych si přál, aby odpověď byla jedině kladná. 

                                                                                  Ing.Václav Svoboda

Soutěž AIMAG2377IMAG2386Soutěž CSoutěž B