Vánoční Drážďany

V úterý 29. listopadu 2016 se uskuteční tradiční předvánoční exkurze do Drážďan.

Program: prohlídka historického centra města, návštěva vánočních trhů

Odjezd: 29.11. 2016 v 6.30 hodin z parkoviště u Svaté Hory (sraz v 6.15 hod.)

Návrat: v 18 – 19 hodin

Cena: 300 Kč

Zájemci se mohou přihlásit u Mgr. V. Humlové do 21.11. 2016.

CJL