RNDr. Zdeněk Petřek slaví 80 let

foto_2_200Emeritní ředitel SPŠ Příbram RNDr. Zdeněk Petřek slaví 80 let

V těchto májových dnech (7. 5. 2016) se dožívá významného životního jubilea legenda příbramské průmyslovky RNDr. Zdeněk PETŘEK. Jeho téměř celý profesní život je úzce svázán s  výukou na hornicko-geologických oborech naší školy. Jeho nepřehlédnutelná stopa se vine novodobou historií naší školy. Začátky jeho profesní dráhy jsou spojeny s  přechodem geologických oborů z Prahy do Příbrami, pokračují rozvojem oboru geologie v různých zaměřeních a specializacích. Dnes již legendární geologické exkurze, chmelové brigády, lyžařské a branné kurzy , kterých se účastnil, zanechaly v absolventech nesmazatelný otisk. Vyprávění zážitků spojených s jeho osobou by vydalo na pěkný seriál a tvoří náplň většiny třídních srazů našich absolventů. Jeho osobitá mluva i humor vytvářely neopakovatelné podhoubí vynikajících vztahů na škole i na hornicko-geologických oborech. Stovky absolventů, kterým předával svým specifickým přístupem svoje znalosti i zkušenosti, dnes působí po celém světě a dál šíří dobré jméno geologie i příbramské školy.

RNDr. Zdeněk Petřek společně s ostatními kolegy udržoval vysokou odbornou erudici i tradiční hornické zvyklosti. Byl jedním se zakládajících členů slavného „ Skoku přes kůži“ (1966) a po dlouhou dobu jednou z jeho  hlavních postav (slavný a vysoký adlát, slavný kantor).
Svoji učitelskou kariéru završil výkonem funkce ředitele školy v letech 1992 – 1998, tedy v době bouřlivých společenských, ekonomických i politických změn. Čelí nastupujícím představám o neviditelné síle trhu ve školství i klesající populační vlně.

Ani po odchodu do důchodu neukončil své působení ve škole, do roku 2013 ještě vyučoval na dálkovém studiu oboru Geotechnika. Jeho vynikající teoretické i praktické znalosti s kombinací celoživotních zkušeností oslovují novou generaci posluchačů i v současnosti.

foto_3_600Milý Zdeňku, dovol mi, abych Ti za celou školu i stovky absolventů, popřál pevné zdraví do dalších let a zároveň poděkoval za vše, co jsi pro školu za 52 let svého působení vykonal. Tvůj elán i rodinný vztah ke škole je určitě nedostižným vzorem pro nás, Tvoje následovníky.

 PaedDr.Tomáš Hlaváč, ředitel SPŠ a VOŠ