Celostátní soutěž v projektování

       Dne 17.3.2016 se uskutečnil v prostorách Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích již 15.ročník „Celostátní soutěže studentů SPŠS v projektování v grafických programech“.

        Organizátory této akce byly osloveny střední školy s výukou studijního oboru Stavebnictví či Pozemní stavitelství z celé České republiky. Prakticky o účast projevilo zájem rekordních 32 škol, z nichž lze jmenovat např. „průmyslovky“ z Kadaně, Liberce, Hradce Králové, Prahy, Mělníka, Děčína, Havířova, Vyškova, Ostravy, Třebíče, Havlíčkova Brodu, Kladna, Ústí nad Labem, Českých Budějovic aj. Zajímavostí byla i účast zástupců ze zahraničních škol, konkrétně ze SPŠS Žilina a SPŠS Trnava. Každá ze škol měla možnost vyslat na tuto soutěž 2 studenty – celkový počet účastníků činil 64. Naší školu reprezentovali studenti oboru Stavebnictví, Petr Holeček (4.ročník) a Filip Rajman (3.ročník).

        Oproti minulým soutěžním ročníkům, kdy byl kladen důraz především na tvorbu a úplnost výkresové dokumentace (úroveň pro realizaci stavby), došlo k podstatné změně v obsahu zadání, s níž byli účastníci seznámeni teprve v den konání soutěže. Úkolem soutěžících bylo tentokrát na základě zadaných dispozičních schémat, řezů,  axonometrií a pohledů vymodelovat v grafickém programu vyobrazený objekt (priorita soutěžní práce) a následně vygenerovat část projektové dokumentace v úrovni studie (3 půdorysy,  svislý řez, 4 pohledy a 2 perspektivní náhledy ve stanovených měřítcích) tak, aby bylo možné tuto práci vytisknout na formát A1. Pro tvorbu tohoto soutěžního úkolu mohli studenti využít jakýkoliv grafický program – mezi nejvíce preferované programy patřily ArchiCAD 17.0, 18.0, 19.0, Allplan či Revit.

        Nutno zdůraznit, že k vyhotovení výše zmíněné práce nesměli účastníci soutěže využívat žádné technické podklady (nebylo umožněno ani připojení na internet) a doba vyčleněná pro tvorbu tohoto úkolu byla pouhé 3 hodiny (180 minut). Vzhledem k těmto podmínkám je nutné zdůraznit, že účastníci soutěže museli absolvovat před konáním této akce i jistou přípravu – v období února a března se oba naši zástupci, Petr Holeček a Filip Rajman, 1x týdně zdokonalovali při pravidelných praktických cvičeních v provádění jednotlivých výkresových částí, kdy byl kladen důraz především na přesnost, ale i rychlost. Nutno konstatovat, že oba jmenovaní tuto přípravu nepodcenili, naopak se věnovali zdokonalování práce v grafickém programu ArchiCAD 18.0 i ve svém volném čase doma. V obrovské konkurenci, která se letos sešla v Českých Budějovicích, se oba naši zástupci rozhodně neztratili. Filip Rajman obsadil 28.místo a Petr Holeček skončil 19. – zde může jen mrzet, že od první desítky ho dělilo opravdu jen pár bodů….  

        V konkurenci středních škol s ryze stavebním zaměřením, kde opouští každoročně lavice 3 až 4 třídy maturantů a kde je tudíž možnost daleko kvalitnějšího výběru soutěžících, lze tato umístění považovat bezesporu za solidní úspěch obou našich studentů, oboru, ale i celé SPŠ.

        Na závěr si lze jen položit otázku: Bude mít tento úspěch následovníky? Za obor bych si přál, aby odpověď byla jedině kladná.  

                                                                                 Ing.Václav Svoboda

IMAG1666IMAG1669IMAG1690

Ukázka části zadání soutěžního úkolu a vzor uspořádání dílčích grafických výstupů

002003001