STUDENTSKÁ ODBORNÁ SOUTĚŽ

       V pořadí již 22. ročníku soutěže s ryze stavební náplní, která se uskutečnila 21.12.2015 v prostorách ateliéru SPŠ Příbram, se zúčastnilo 14 studentů oboru Stavebnictví.

       Prvním úkolem soutěžících bylo zpracovat, na základě zvoleného tématu, samostatné technické pojednání (podložené objasňujícími materiály – projektová studie, fotodokumentace, prezentace na PC aj.). To prakticky znamenalo, kontaktovat se na prováděcí stavební firmy či příslušné instituce (např. správa zámku, architekt města, stavbyvedoucí) či vyhledat potřebné podklady v archivech, popř. využít jiných informačních zdrojů. Výsledek své tvůrčí činnosti soutěžící následně obhajovali před odbornou porotou.

       Úroveň soutěžních prací byla velmi dobrá a tak určit výsledné pořadí  nebylo pro porotu vůbec jednoduchým úkolem. Roli favoritů však potvrdili studenti 3.ročníku, Eliška Poláková, Filip Rajman a Ivan Matoušek, kteří obsadili první místo s tématem „Rekonstrukce stavebního objektu“, čímž důkladně zužitkovali své znalosti, ale i zkušenosti z předchozích soutěžních ročníků. Na letošní soutěži lze rovněž  vyzdvihnout celkem vysokou úroveň i ostatních prací, včetně zástupců 1.ročníku, pro které to byla především první praktická vážnější zkušenost se stavební tématikou a zároveň důležitý vklad do budoucího studia oboru.

                                                                                               Ing. Václav Svoboda

IMG_0273IMG_0276IMG_0274IMG_0293IMG_0290IMG_0287IMG_0285IMG_0283IMG_0278IMG_0294IMG_0298IMG_0300IMG_0302IMG_0304