BETON UNIVERSITY

Jako každý rok, pořádá katedra stavitelství odbornou soutěž, ve které bojují studenti všech ročníků. Skupina ze 3.PP si pro letošní rok zvolila téma “Architektonický beton – charakteristika, význam a použití zajímavého materiálu ve stavební praxi”, a proto při sběru informací navštívila dne 26. 11. 2015 seminář zabývající se touto tématikou.

Jednalo se o seminář v rámci 6. ročníku projektu BETON UNIVERSITY, pořádaný společností Českomoravský beton, a.s., člen HeidelbergCement Group, což je akreditovaný vzdělávací program v projektu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

beton university

Seminář s názvem Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu zahrnuje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí je technologie betonů pro architektonické účely – barevné a tvarované betony. Beton v budovách pro bydlení – design vs. funkce. Využití litých potěrů pro provádění podlahových konstrukcí. Podrobněji seznamuje účastníky s technologií výstavby ztraceného bednění včetně betonů pro tyto systémy. Dále se zabývá problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

Studenti si v příjemném prostředí hotelu Artemis v Praze vyslechli celkem 12 odborných přednášek ze kterých si pečlivě vypracovali poznámky, které pak využili při závěrečném testu, po jehož vypracování získali osvědčení o absolvování semináře.

Na závěr zbývá jen studentům popřát, aby získané informace co nejlépe zpracovali a před vánočními prázdninami zabojovali ve výše zmíněné soutěži.

bton university 2

EK