Skok přes kůži 2015

Tak jako  po létě přichází podzim, tak spolu s ním se blíží každoroční připomenutí hornických
zvyků a tradic. Přes 50 let  bylo ozdobou kulturního a společenského dění v Příbrami konání
sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice a s ním pořádané doprovodné akce; burza nerostů, společenský večer a hornický večer, spojený se skokem přes kůži. Tato ojedinělá akce má velmi úzkou vazbu na vysokoškolská studia, zvláště pak na působení Vysoké školy báňské v Příbrami. Tento zvyk je školou stále udržován i v jejím ostravském sídle, ale
i v některých zahraničních školách ( Graz).

DSCF1760

Příbramský skok přes kůži byl obnoven partou nadšenců, pod vedením Ing. Jaroslava Šťastného a jeho bratra Ing. Miroslava Šťastného v  konci 70. let minulého století a od roku 1981 je nedílnou součástí hornického večera. Hlavním organizátorem se stává Cech příbramských horníků a hutníků a samozřejmě i příbramská průmyslovka. Atmosféra
a program této mimořádné akce je prolnuta bezstarostností mládí, připomínkou slavné minulosti hornictví i specifickým folklórem. Generace skokanů a skokanek tak v závěru svého studia podstupují již tradiční rituál, který zajišťují nadšenci z již zmiňovaného cechu i další příznivci (Hornický spolek Prokop,Cech hutníků olovářů a dal.)

DSCF1963

Slavný vysoký a neomylný perkmistr, slavní a vysocí mistři, slavný kantor, adláti, písař, nadlišák a další, to vše je výčet některých  postav, které celý program  připravují a v den skoku organizují. Vlastní přípravy samozřejmě trvají celý rok, ale vrcholí v období září
a října.

DSCF2086

A tak i letos se můžeme těšit , že večerní Příbramí, v pondělí 12.10 2015, projdou skokani se svým doprovodem ve své poslední generální zkoušce na Březové Hory a ve středu 14.10. oživí centrum Příbrami průvod s podporou hornické kapely . To vše je pozvánkou na večerní hornický večer, jehož součástí bude i slavný skok přes kůži. Organizátory letošního ročníku jsou tradičně Cech příbramských horníků a hutníků  a Střední průmyslová škola  a  Vyšší odborná škola v Příbrami. Zveme tímto všechny zájemce a připomínáme, že letošní skok bude 14.10., od 19. hodin, v Sokolovně v Příbrami.

DSCF2125

Závěrem malá prosba od organizátorů, pokud máte doma nepotřebné hornické relikvie (uniformy, švancary, kahany, karbidové lampy a pod ) nabídněte je prosím škole či cechu, velmi  nám pomohou  udržet tuto letitou tradici i pro další generace.

Dr.Tomáš Hlaváč                                           Emil Kuchař

ředitel školy                                                    perkmistr cechu