Zahraniční výjezdy podzim 2015

Nový školní rok je zahájen a v plné přípravě je několik zajímavých výjezdů do zahraničí

1) začátek října –        Itálie            ( Ing. Benda )

2)12.10.  – 16.10.       Brusel          ( Mgr. Doležalová ) 

3) 26.10. – 30.10        Paříž             ( Ing. Turská )

4) konec listopadu     Dublin           ( Mgr. Sláma )

všechny tyto akce mají za cíl zlepšit jazykovou úroveň našich studentů a motivovat je ke zvýšenému úsilí v oblasti jazykové přípravy. Dalším cílem je pak poznat reálie dané oblasti, fungování vyspělých průmyslových aglomerací i historický vývoj ve vztahu k dějinám naší země.