Vyhlášení výsledků projektu "Prezentace školy nebo studijního oboru" 2015

Až v samotném závěru školního roku se studenti druhých ročníků dozvěděli výsledky soutěže, kterou každoročně vyhlašuje katedra IKT. V letošním roce měli žáci úkol připravit prezentaci školy, příp. studijního oboru pro reklamní obrazovku umístěnou v 1. patře budovy “A” naší školy. Pro tento účel byla na serveru školy pořízena databáze fotografií školy a jejího interiéru, včetně snímků ze sportovních kurzů, exkurzí a dalších akcí. Tvůrci prezentace měli možnost využít školní techniku a pořídit si vlastní fotografie.

Z velkého množství zajímavých prezentací jsme vybrali práce těchto autorů:

1. místo – Michael Kočí, 2. PA

2. místo – Simona Pokorná, 2. PA

3. místo – Dominik Pokorný, 2. EM

4. místo – Jan Holotina, 2. SP

5. místo – Ivan Matoušek, 2. PA

Ocenění nejúspěšnějších žáků proběhlo ve čtvrtek 25. června za účasti učitelů IKT a ředitele školy PaeDr. T. Hlaváče.

Blahopřejeme!

Katedra IKT

a bc d e f

IKT