Středoškolská činnost na ČVUT – Stretech 2015

Již tradičně se někteří naši žáci se zájmem účastní přehlídky prací žáků středních škol, kterou pravidelně pořádá Strojní fakulta ČVUT v Praze. Je to možnost podívat se a porovnat výsledky tvůrčí práce se svými vrstevníky, ukázat svou práci a hlavně příležitost výsledky své práce předvést, prezentovat a obhájit při hloubavých otázkách ostatních účastníků přehlídky. Letos se prezentoval student třetího ročníku oboru elektrotechnika-počítačové technologie. Postavil a uvedl do chodu jednoduchý radiový přijímač pro rozhlasové vysílání na středních vlnách. Jeho výrobek je po všech stránkách srovnatelný s ostatními.

Josef Řehout

Radiový přijímač

Po mnoha úspěšných pokusech s jednoduššími rádiovými přijímači, jako krystalka, jednotranzistorový přijímač, ale také zpětnovazební elektronkový audion s příjmem stanic na středních vlnách, jsem se rozhodl pro stavbu přijímače, který by byl schopen hrát hlasitě na reproduktor. Schéma jsem převzal z webu  známého radioamatéra Jiří Hellebranda (OK1IKE).

Na přehlídce mě zaujaly zejména konstrukce analogové elektroniky.

Jan Hartman