Sportovní den

Dne 15. dubna 2015 se na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole v Příbrami pořádal atletický čtyřboj na oválu za školou. Závody uskutečnily studentky 2.V, Eliška Hnojnová, Petra Morová a Jana Vaníčková. V tento den psali žáci čtvrtého ročníku maturitní zkoušku nanečisto, proto pro ostatní žáky byly uspořádány tyto závody.

Soutěž měla čtyři disciplíny – běh na 100 m, 800 m, skok do dálky a vrh koulí, samostatným závodem byla mezitřídní štafeta.

sport-graphics-long-jump-639655 jTxE4Kyrcsport-graphics-long-jump-485659indexsport-graphics-relay-race-927996

Zvlášť byly hodnoceny dívky a chlapci. Ostatní studenti z 2V se ujali role rozhodčích a dohlíželi na dodržování pravidel. Aby nedošlo při vrhu koulí k hodu, u skoku dalekého přešlapu, pokud se takto stalo, pokus se počítal jako neplatný. Soutěžící měli možnost tří  pokusů, z kterého se počítal ten nejpovedenější. Při běhu na 100 m se kontrolovalo, aby nedošlo k ulitému startu.

U disciplíny běhu na 100 m se běželo ve čtyřech dráhách, kterých se zúčastnilo 19 soutěžících. Čtyři nejlepší  poté absolvovali ještě finálové kolo. Poté probíhal závod ve skoku do dálky, následně vrh koulí a na závěr čtyřboje, závod na 800 m.

Bonus k těmto závodům byla štafeta, kde si změřily síly třídy mezi sebou. Zúčastnilo se šest zástupců z každé třídy, přihlásili se i učitelé. Běželo se 6 x 125m, kdy si soutěžící museli předávat rozlišovací dres, který si při běhu museli správně obléci, svléknout a předat dále. Pokud byl dres oblečen špatně, byla přičtena penalizace k doběhnutému času.

Atmosféra byla skvělá, počasí bylo ideální. Studenti si připravili zvukovou aparaturu, díky které byla celá událost moderována a mohli jsme slyšet i rozhovory se soutěžícími. Mimo jiné byla doprovázena hudbou, která uvolnila a motivovala závodníky k lepším výkonům. Všichni podávali skvělé výkony, za které byli sladce odměněni.

pořádající studentky 2.V

výsledky jednotlivých závodů dostupné na školním facebooku:

https://www.facebook.com/SPSaVOSPribram/posts/435171733329573