Stavaři opět v první desítce v ČR

            Dne 26.3.2015 se uskutečnil v prostorách Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích již 14.ročník „Celostátní soutěže studentů SPŠS v projektování v grafických programech“.

        Organizátory této akce byly osloveny střední školy s výukou studijního oboru Stavebnictví či Pozemní stavitelství z celé České republiky. Prakticky o účast projevilo zájem 29 škol, z nichž lze jmenovat např. „průmyslovky“ z Kadaně, Liberce, Hradce Králové, Děčína, Havířova, Uherského Hradiště, Třebíče, Havlíčkova Brodu, Kladna, Ústí nad Labem, Českých Budějovic aj. Zajímavostí byla i účast zástupců ze zahraniční školy, konkrétně ze SPŠS Žilina. Každá ze škol měla možnost vyslat na tuto soutěž 2 studenty – celkový počet účastníků tak činil 58. Naší školu reprezentovali studenti 4.ročníku oboru Stavebnictví, Petr Pabouček a Jakub Kuchař.

        Úkolem soutěžících bylo vyhotovit na základě zadaných dispozičních schémat, axonometrie a pohledů část projektové dokumentace rodinného domku (úroveň pro provádění stavby) v příslušném měřítku (půdorys,  svislý řez, 4 pohledy, popř. perspektivní či axonometrický pohled) tak, aby bylo možné tuto práci vytisknout na formát A1. Pro tvorbu tohoto soutěžního úkolu mohli studenti využít jakýkoliv grafický program – mezi nejvíce využívané programy patřily ArchiCAD 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, Allplan či Revit.

        Nutno zdůraznit, že k vyhotovení výše zmíněné práce nesměli účastníci soutěže využívat žádné technické podklady (nebylo umožněno ani připojení na internet) a doba vyčleněná pro tvorbu tohoto úkolu byla pouhé 3 hodiny (180 minut). Vzhledem k těmto podmínkám je nutné konstatovat, že účastníci soutěže museli absolvovat před konáním této akce jistou přípravu – v období února a března se oba naši zástupci, Petr Pabouček a Jakub Kuchař, 1x týdně zdokonalovali při pravidelných praktických cvičeních v provádění jednotlivých výkresových částí, kdy byl kladen důraz především na přesnost, ale i rychlost. Nutno konstatovat, že oba jmenovaní tuto přípravu nepodcenili, naopak se věnovali zdokonalování práce v grafickém programu ArchiCAD 15.0 i ve svém volném čase doma. A právě tomuto faktu lze asi přisuzovat největší podíl na výtečném umístění, kterého dosáhli námi vyslaní reprezentanti v této soutěži. Petr Pabouček obsadil 5.místo a Jakub Kuchař se umístil na 8.místě, čímž oba potvrdili jakýsi standard našich reprezentantů z předchozích ročníků, umisťovat se v první desítce startovního pole.   

        V konkurenci středních škol s ryze stavebním zaměřením, kde opouští každoročně lavice 3 až 4 třídy maturantů a kde je tudíž možnost daleko kvalitnějšího výběru soutěžících, lze tato umístění považovat bezesporu za obrovský úspěch obou našich studentů, oboru, ale i celé SPŠ.

        Na závěr si lze jen položit otázku: Bude mít tento úspěch následovníky? Za obor bych si přál, aby odpověď byla jedině kladná.   

                                                                                 Ing.Václav Svoboda

IMAG1072IMAG1069IMAG1085IMAG1082IMAG1090