O L Y M P I Á D A

Školní kolo olympiády z anglického jazyka se uskuteční v úterý 27.1.2015. Začínáme v osm hodin. Těšíme se na vaši účast.

Katedra ANJ

JAZ