Motivace k maturitě

Vysoké učení technické v Brně připravilo jednorázové stipendium ve výši 6000,- Kč pro 500 nejlepších maturantů, kteří se zapíší v akademickém roce 2015/2016 do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně, bez rozdílu fakult. Těchto 500 studentů bude vybráno na základě výsledků společné části maturitních zkoušek vykonaných v roce 2015.

Tak hodně štěstí u maturit

EK

POS