Archiv = nuda!? Omyl!

obrázek_2Za prosluněného čtvrtečního rána 18.9. se vypravily třídy 1. PA a 1.EM na návštěvu Knihovny Jana Drdy a Státního okresního archivu Příbram. Spojené exkurze byly sice náročné, ale provedení, poskytnuté informace a jejich zajímavé zprostředkování daly na únavu rychle zapomenout. Pracovnice archivu pro studenty připravily cennosti nejen z dějinných událostí, ale překvapily i zajímavými dokumenty dle studijních oborů. Obdivovat jsme tak mohli Privilegium s pečetí pro první písemnou zmínku o městě Příbram z roku 1216, Privilegium císaře Rudolfa o jmenování Příbrami Královským horním městem či povýšení Březových Hor na město, tzv. Erbovní privilegium. Neméně poutavé byly i ukázky některých osobních dokladů z minulosti, např. předchůdce občanského průkazu, Licence žebrácká či Vandrovní knížka. S velkým nadšením přivítali studenti informace z historie školství, neboť archivované třídní výkazy mohou opravdu mnohé prozradit, co by třeba někdo z rodičů, prarodičů rád před svými blízkými zatajil! Bohužel školní dokumenty odhalí i stinné stránky z historie, zápis ve výkazu z reálného gymnázia z roku 1941/42 vypovídá o tragické události popravení studenta Antonína Stočesa, jeho otce a ředitele J. Lukeše za heydrichiády. V archivu však nechybí ani dokumenty z historie naší školy, a tak studenti mohli vidět kroniku Horní školy či spolku studentů průmyslové školy Karbonia. Pro studenty pozemního stavitelství a architektury si paní průvodkyně připravily zajímavé projekty staveb, i těch, které nebyly realizovány, či fotografie příbramských budov, jež podlehly nátlaku doby, např. synagoga či celá Plzeňská ulice. Studenti informatiky a multimédií se seznámili s procesem digitalizování dokumentů. Rychlý přesun nás přenesl do Knihovny Jana Drdy. Dle připraveného itineráře se desetičlenné skupiny střídaly v půjčovně knih, studovně a informačním centru, kde studenti získávali potřebné poznatky pro zadané otázky. Vstřícný přístup všech průvodkyň přispěl ke smysluplnému pocitu z celého projektového dne.

obrázek_4

vyučující čjl, dne 18. 9. 2014