Exkurze v Radotíně

Dne 25.6.2014 se druhé ročníky oboru Pozemní stavitelství zúčastnili exkurze ve firmě Kondor, s.r.o.. Firma se zaobírá prodejem hutního materiálu. Studenti zde měli možnost nahlédnout do problematiky provozu firmy a seznámit se sortimentem, který se zde prodává. Měli možnost si prohlédnou skladové prostory a stroje na úpravu oceli. Exkurze byla přínosná, neboť zde mohli zblízka vidět i konstrukci ocelových hal.

Ing. František Zikmund

POS