Odborné projekty v angličtině

16. 6. 2014 proběhly na naší škole již tradiční prezentace a obhajoby projektových prací studentů druhých a třetích ročníků.

Druháci měli za úkol vypracovat technicky zaměřené slovníky z oblasti výpočetní techniky. Bylo patrné, že si drtivá většina zúčastněných dala na slovnících záležet a některé z prací oplývaly velkou dávkou originality. Na všech bylo vidět, že jsou na své výtvory hrdí a nepochybně jim tyto projekty dodaly ještě větší motivaci pro další studium jazyka.

Nejlépe si vedla třída 2.EP, která obsadila první místo.

Výsledky:

1. místo –  Brajer, Černohorský, Foldyna, Hartman (2.EP)

2. místo – Scherfer (2.EM)

3. místo –  Huml (2.SP)

Třeťáci zpracovali projekty zaměřené na vynálezy a pomůcky, které jsou typické pro jejich obor studia. Jejich úkolem bylo nejen tyto projekty vytvořit, ale i obhájit před komisí složenou ze všech vyučujících anglického jazyka. Při obhajobě si tedy měli možnost vyzkoušet, jaké pocity budou někteří z nich zažívat při ústní části maturitní zkoušky. Při prezentacích měli odborně vysvětlit princip fungování různých strojů a zařízení. S tímto náročným úkolem se většina z nich poprala nad očekávání dobře a studenti na prvních místech zaslouží za předvedené výkony absolutorium.

Obhajobám dominovala třída 3.E, která obsadila první a dělené třetí místo.

Výsledky:

1. místo – Formánek, Lojík, Livora, Nováček (3.E)

2. místo – Plicka, Žurek, Neliba, Češka (3.SP)

3. místo – Beck, Šmíd, Huml, Šaman (3.E)

3. místo – Opička, Hořejší, Pevný, Hlavatý (3:E)

Vítězům, ale i všem zúčastněným srdečně gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů s angličtinou.

P1030352 P1030353
P1030354 P1030357
P1030358 P1030359
P1030366 P1030374

Mgr. Tomáš Sláma