Byli jsme u soudu.

3.PA u soudu.
Studenti třídy 3.PA se 12.6. zúčastnili soudního jednání u Okresního soudu v Příbrami. Tato exkurze je součástí předmětu ZSV, kde se ve třetím ročníku vyučuje právo. Probíhalo trestní řízení, kdy se pachatel opakovaně vloupal do bytů a obchodů. Studenti měli zájem, po líčení s nimi pan soudce hovořil, a proto myslím, že tato akce měla opravdu smysl.
Lenka Doležalová