STAVAŘI USPĚLI NA CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI V PROJEKTOVÁNÍ

       Dne 27.3.2014 se uskutečnil v prostorách Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích již 13.ročník „Celostátní soutěže studentů SPŠS v projektování v grafických programech“. 

        Organizátory této akce byly osloveny střední školy s výukou studijního oboru stavebnictví či pozemní stavitelství z celé České republiky. Prakticky o účast projevilo zájem 31 škol, z nichž lze jmenovat např. „průmyslovky“ z Kadaně, Liberce, Hradce Králové, Kolína, Pardubic, Havířova, Ostravy, Uherského Hradiště, Třebíče, Havlíčkova Brodu, Vyškova, Kladna, Ústí nad Labem, Brna, Prahy, Olomouce, Českých Budějovic aj. Zajímavostí byla i účast zástupců ze zahraničních škol, konkrétně ze SPŠS z Trnavy a Žiliny. Každá ze škol měla možnost vyslat na tuto soutěž 2 studenty   – celkový počet účastníků činil 60 (dvě školy nominovaly pouze 1 soutěžícího), což byl rekordní počet za celou dobu trvání této soutěže. Naší školu reprezentovali studenti 4.ročníku oboru stavebnictví, Aneta Junková a Martin Kloud.

        Úkolem soutěžících bylo vyhotovit na základě zadaného dispozičního schématu,       axonometrie a pohledů část projektové dokumentace rodinného domku (úroveň pro provádění stavby) v příslušném měřítku (půdorys,  svislý řez, 4 pohledy, popř. perspektivní či axonometrický pohled) tak, aby bylo možné tuto práci vytisknout na formát A1. Pro tvorbu tohoto soutěžního úkolu mohli studenti využít jakýkoliv grafický program – mezi nejvíce preferované programy patřily ArchiCAD 15.0, 16.0, 17.0,  Allplan, Revit, AutoCAD.

Nutno zdůraznit, že k vyhotovení výše zmíněné práce nesměli účastníci soutěže využívat žádné technické podklady (nebylo umožněno ani připojení na internet) a doba vyčleněná pro tvorbu      tohoto úkolu byla pouhé 3 hodiny (180 minut). Vzhledem k těmto podmínkám je nutné konstatovat, že účastníci soutěže museli absolvovat před konáním této akce jistou přípravu – v období února a března se oba naši zástupci, Aneta Junková a Martin Kloud, 1x týdně zdokonalovali při pravidelných praktických cvičeních v provádění jednotlivých výkresových částí, kdy byl kladen důraz především na přesnost, ale i rychlost. Nutno konstatovat, že oba jmenovaní tuto přípravu nepodcenili, naopak se věnovali zdokonalování práce v grafickém programu ArchiCAD 15.0 i ve svém volném čase doma. A právě tomuto faktu lze asi přisuzovat největší podíl na velmi solidním umístění, kterého dosáhli námi vyslaní reprezentanti v této soutěži. Martin Kloud obsadil 4.místo a Aneta Junková se umístila těsně za hranicí první třetiny startovního pole, tj. na 21.místě, čímž oba potvrdili jakýsi standard našich reprezentantů z předchozích ročníků, umisťovat se v první desítce, resp. v první polovině výsledkové listiny.  

        V konkurenci středních škol s ryze stavebním zaměřením, kde opouští každoročně lavice 3 až 4 třídy maturantů a kde je tudíž možnost daleko kvalitnějšího výběru soutěžících, lze tato umístění považovat bezesporu za obrovský úspěch obou našich studentů, oboru, ale i celé SPŠ.

        Na závěr si lze jen položit otázku – bude mít tento úspěch následovníky? Za obor bych si přál, aby odpověď byla jedině kladná.  

                                                                                                   Ing. Václav Svoboda

IMAG0389IMAG0394IMAG0443IMAG0447IMAG0448IMAG0450IMAG0452IMAG0456