MATURITA 2014

Didaktický test z matematiky (maturitní písemná práce)se koná  2.května 2014.

Doporučujeme studentům tyto možnosti přípravy :

1)      využít stávající matematické kroužky zaměřené na přípravu k maturitě

2)      propočítat minulá zadání testů  viz. www.novamaturita.cz

3)      zopakovat veškerou látku ze svých poznámek nebo využít např. literaturu :

Odmaturuj z matematiky 1.,3. ; Didaktis

Maturita 2013 z matematiky; Didaktis

Matematika v kostce; Fragment

Přehled středoškolské matematiky; Prométheus

Matematika; edice Maturita

atd.

4)      nebo najít zpracované učivo na internetu

5)      při přípravě ( zejména u funkcí apod.) je vhodný program Geogebra

Katedra matematiky