Ocenění studentů SPŠ a VOŠ Příbram za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na sportovních soutěžích ve školním roce 2012/2013

Slavnostní setkání se uskutečnilo 18. prosince 2013 ve 13 hod. v sále Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. Naši žáci byli nejpočetněji zastoupeni z celého kraje. Vždyť se jim podařilo uspět třikrát v republikovém finále. Dvakrát stáli na stupni nejvyšším (v gymnastice a ve šplhu) a jednou se na druhém místě umístili volejbalisté. A tak z rukou p. M. Němce zaslouženě přebrali hodnotné ceny. Doufáme, že příští rok bude naše výprava ještě početnější.

Sportovci ocenění

RF šplh

RF gymnastika

RF volejbal

Mgr Roman Vácha