Vyhodnocení soutěže "NAVRHNI DŮM Z KB – BLOKU"

V listopadu proběhlo na naší škole vyhlášení výsledků soutěže “Navrhni dům z KB-Bloku”. Jednalo se o vyhodnocení soutěže za školní rok 2012/2013, kterou každoročně organizuje firma KB-BLOK systém, s. r. o. Studenti 3. ročníků oboru Stavebnictví se této akce účastní se svými ročníkovými projekty tradičně v hojném počtu. Zástupci odborné poroty tak ocenili autory nejlepších prací – studenty (t.č. třídy 4.PA) Adama Fencla, Ondřeje Fencla a Adam Kratochvíla.

Po vyhlášení výsledků se následně uskutečnila prezentace výrobního sortimentu výše zmiňované firmy, kde byl studentům současných třetích ročníků objasněn princip využívání tohoto komplexního systému tak, aby byli i oni schopni navázat v tomto školním roce na výsledky předchozího ročníku.

Ing.Jana Jindřichová

IMG_0021   IMG_0024   IMG_0026