Skok přes kůži 2013

Jako již tradičně v polovině měsíce října, tedy v době, kdy probíhá Mezinárodní sympozium ve vědě a technice – Hornická Příbram, se škola připojuje k udržování hornických tradičních zvyků. Skok přes kůži , původně vysokoškolský akt přijímání posluchačů VŠB do hornických cechů byl obnoven v Příbrami v roce 1979 a od roku 1980 jsou v roli fuksů a fuksií zastoupeni studenti SPŠ. Pro zdárný průběh těchto slavností se studenti čtvrtých ročníků zdárně připravovali téměř dva měsíce. Nácvik písní, které většina z nich neznala se podařil a tak pondělní Lišácký večer byl dobrou generálkou , kde řada studentů poprvé zpívala na veřejnosti. Za doprovodu slavného kantora Ing. Petra Milce, slavných nóblfuksů Zdeňka Mráze a Emila Kuchaře byl vyhledán slavný a vysoký nadlišák Dr. Martin Knížek a společně s dalšími hodnostáři byla položena kytice k soše Sv.Václava i věnována tichá vzpomínka u památníku na Březohorskou důlní katastrofu. Zbytek večera v hornické hospůdce Na Marii pak byl ve znamení průbování, veselých slovních hříček i tradičních hornických písní.. Na dodržování všech náležitostí dohlížel i slavný ,vysoký a neomylný perkmistr Ing. Miroslav Štastný i starosta hornického spolku Prokop Ing. Jiří Bětík a řada dalších vzácných hostů.

Středeční významný den byl zahájen průvodem od budov SPŠ a za doprovodu hornické kapely byly vykonány všechny nezbytné úkony včetně ukázky střelby ku ptáku . Počasí se umoudřilo a tak průvod mohl bez potíží vyhledat všechny dobové postavy a závěrem oslovit starostu města Ing. Pavla Pikrta. Od 19. hodin pak na všechny účastníky čekal tradiční program v režii Cechu příbramských horníků a hutníků. Slavnostní nástup, hornické písně, prubování a pak slavný skok přes kůži.

Chtěl bych všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu těchto slavností, velmi poděkovat, neb vše vykonávají ve svém volném čase i ve své dovolené. Velmi mě pak mrzí, že obrovské úsilí desítky lidí zmaří jedinci, kteří svou hloupostí a nekázní v nočních hodinách, kdy rušením nočního klidu i ničením cizího majetku, poškozují dobrou pověst organizátorů i dobré jméno školy.

Dr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy