Výsledky 2.kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory řazeny dle registračního čísla:

Všem přijatým uchazečům gratulujeme.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí neposíláme poštou, je k dispozici v systému DIPSY. V případě celkového neúspěchu v prvním kole přijímacího řízení naleznete podrobné informace zde.