Předání maturitních vysvědčení absolventům 4. ročníků

Slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům školy proběhne na příbramském zámečku – Ernestinu pro třídy 4. EM a 4. PA ve čtvrtek 30. 5. od 10:30 a pro 4. EP a 4. SP ve čtvrtek 6. 6. od 13:00.